Slika prikazuje isječak iz aplikacije registra geografskih imena.

Objavljeni Pravilnik o registru geografskih imena i Specifikacija registra geografskih imena

Dana 20.05.2020. godine objavljen je Pravilnik o registru geografskih imena (Narodne novine, br. 59/2020).

Pravilnik propisuje sadržaj, način vođenja i održavanja registra geografskih imena. Registar je u nadležnosti Državne geodetske uprave, a vodi se i održava u elektroničkom obliku.

Sastavni dio Pravilnika je i Katalog geografskih objekata  u kojem se vode geografski objekti sadržani u registru.

Popis i vrijednosti atributa kao i tehničke karakteristike sastavnih dijelova informacijskog sustava registra geografskih imena su opisani u Specifikaciji registra geografskih imena.